คำถามที่พบบ่อยของ ซีจี 210

คำถาม/: มีข้อควรระวังอย่างไรที่ฉันควรปฏิบัติเมื่อใช้ซีจี 210?

คำตอบ/: ห้ามพ่นซีจี 210 ลงบนเส้นผม ต้องให้สารสกัดไปถึงบริเวณหนังศีรษะ หลีกเลี่ยงการล้างเส้นผมของคุณภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดฤทธิ์ของซีจี 210 ได้สูงสุด
ให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้อย่างเคร่งครัด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน

คำถาม/: ฉันควรใช้ซีจี 210 บ่อยแค่ไหน?

คำตอบ/: แนะนำให้ใช้ซีจี 210 วันละสองครั้ง ในตอนเช้าและตอนกลางคืน

คำถาม/: ฉันต้องพ่นสเปรย์กี่ครั้งต่อการใช้แต่ละครั้ง?

คำตอบ/: แนะนำให้พ่นสเปรย์ 10 ครั้ง ต่อการใช้แต่ละครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 เดือนแรก

คำถาม/: ฉันควรใช้ซีจี 210 ลงบนเส้นผมของฉันเมื่อใด?

คำตอบ/: คุณสามารถใช้ซีจี 210 ได้ทั้งตอนที่ผมเปียกหรือแห้ง แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องพ่นผลิตภัณฑ์ลงบนหนังศีรษะโดยตรง โดยใช้อุปกรณ์สำหรับพ่นและนวดเบาๆ ในบริเวณที่พ่นยาเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้น

คำถาม/: การใช้ซีจี 210 จะส่งผลต่อทรงผมของฉันไหม?

คำตอบ/: ไม่ ผลิตภัณฑ์จะไม่ส่งผลต่อทรงผมของคุณหากพ่นลงบนหนังศีรษะอย่างถูกวิธี

คำถาม/: ซีจี 210 ผลิตที่ไหน?

คำตอบ/: ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส

คำถาม/: เมื่อใดฉันถึงจะสามารถเห็นถึงความแตกต่างภายหลังจากการใช้ซีจี 210?

คำตอบ/: ผลที่ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยทั่วไปคุณจะเริ่มสังเกตเห็นผลที่ชัดภายหลังจากการใช้ 44 วัน

คำถาม/: เมื่อใดฉันถึงจะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์?

คำตอบ/: หากการหลุดร่วงของเส้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แนะนำให้ใช้ซีจี 210 ต่อไป  แต่ถ้าหากคุณมีการหลุดร่วงของเส้นผมเฉียบพลันเกิดจากการตั้งครรภ์ ความเครียดหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ คุณอาจหยุดใช้ซีจี 210 เมื่อเส้นผมของคุณกลับสู่ปกติ