อาการหลุดร่วงของเส้นผมเป็นอาการของวงจรชีวิตของเส้นผมที่ไม่สมดุลซึ่งเกิดจากการหลุด ร่วงของเส้นผมที่มากเกินไปร่วมกับการงอกใหม่ของเส้นผมที่ไม่เพียงพอเนื่องจากมีระยะพักที่ยาวนานขึ้นในวงจรชีวิตของเส้นผมที่ไม่สมดุล

อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดจนกระทั่งปี 2002
เมื่อ นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Ralph M. Trueb ได้ระบุถึง
2 ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดวงจรชีวิตของเส้นผมที่ไม่สมดุล