ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นผม

ข้อ #1

ข้อ #1

โดยปกติเรามีจำนวนเส้นผมระหว่าง 100,000 ถึง 150,000 เส้น บนศีรษะของเรา ถึงแม้เราจะมีจำนวนรูขุมขนถึง 5 ล้าน แห่ง

ข้อ #2

ข้อ #2

เส้นผมจะมีการเจริญเติบโต 3 ระยะ   ซึ่งทำให้เส้นผมบนศีรษะเรามีความโดดเด่นอยู่ตลอดเวลา

ข้อ #3

ข้อ #3

เพื่อรักษาปริมาณของเส้นผมจึงต้องมีการงอกใหม่มากกว่าการหลุดร่วงของเส้นผม

ข้อ #4

ข้อ #4

ในการหลุดร่วงของเส้นผมตามปกติ จะมีจำนวนเส้นผมที่หลุดร่วงอยู่ระหว่าง 70 ถึง 100 เส้น ต่อวัน

ข้อ #5

ข้อ #5

หากมีการหลุดร่วงของเส้นผมมากกว่า 100 เส้น ต่อวัน ปริมาณเส้นผมจะบางลง และเกิดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมได้