แบบทดสอบสุขภาพผม

ตอบคำถามในแบบทดสอบต่อไปนี้ เพื่อค้นหาคำตอบของสุขภาพผมของคุณ

  • สมาชิกในครอบครัวของคุณ เคยมีการหลุดร่วงของเส้นผมหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • คุณหรือคนที่คุณรัก มีการหลุดร่วงมากกว่าการงอกใหม่ของเส้นผมหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • คุณพบว่าคุณมีการหลุดร่วงของเส้นผมภายหลังจากการคลอดบุตรหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • คุณใช้ยาในระยะยาวที่มีผลต่อความเงางามของเส้นผมหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • คุณมีความเครียดอยู่เป็นประจำจากการทำงานหรือความสัมพันธ์หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • คุณเคยมีเส้นผมหลุดร่างมากกว่า 100 เส้นต่อวัน หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • คุณพบว่ามีจำนวนเส้นผมในอ่างภายหลังจากการอาบน้ำมากกว่าปกติหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • เมื่อคุณไปทำผม คุณพบว่าคุณมีเส้นผมบางลงหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • เส้นผมของคุณขาดออกอย่างง่ายดาย ในขณะที่หวีหรือแปรงผมหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
  • คุณสังเกตเห็นว่าปริมาณเส้นผมของคุณลดลงหรือบางลงหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

ผลการตอบแบบทดสอบของคุณ

0 "ใช่"
0 "ใช่"
“ใช่” <4 ข้อ
“ใช่” ≥5 ข้อ

หากคุณตอบแบบสอบถามว่าใช่ 4 ข้อ หรือน้อยกว่า การหลุดร่วงของเส้นผมของคุณ อาจเป็น การเกิดขึ้นชั่วคราว

หากคุณตอบแบบสอบถามว่าใช่ 5 ข้อ หรือมากกว่า คุณมีปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมเป็นประจำ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

ปรึกษาแพทย์ หากท่านยังรู้สึกเป็นกังวล
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ